Araştırma Alanları

 • Bilim Alanları ÜAK Alan Bilgisi (Varsa, birden fazla ÜAK bilgisi eklenebilmektedir). 
  • Muhendislik
 • Diğer Çalışma Alanları

  • Bilişsel Gemiadamı – Gemi Arayüzü Çalışmaları
  • Gemi İçi Nörofizyolojik Monitorizasyon Çalışmaları
  • Gemiadamı Yorgunluk Çalışmaları
  • Gemi Operasyonları Bilişsel Modellemeler
  • Psikofizyoloji Araştırmaları
  • Gemiadamlarında Performans ve İş Verimliliği
  • Gemiadamlarında Algı, Tutum, Davranış Araştırmaları
  • Örgütsel / Bilişsel Psikoloji
  • İnsan Kaynakları Yönetimi
  • Yönetim Organizasyon ve Davranış
  • Alana İlişkin Anket Uygulamaları
  • Sanal Gerçeklik Çalışmaları
  • Otonom Gemi Sistemlerine Gemiadamlarının Entegrasyonu