Araştırma Alanları

  • Gemiadamlarında Performans ve İş Verimliliği
  • Bilişsel Modellemeler
  • Psikofizyoloji Araştırmaları
  • Örgütsel / Bilişsel Psikoloji
  • İnsan Kaynakları Yönetimi
  • Yönetim Organizasyon ve Davranış
  • Alana İlişkin Anket Uygulamaları
  • Denizel Alan Güvenliği