Yayınlar

MAKALELER

 •  Özsever, B., Tavacioglu,  L. (2021).  Measuring Mental Workload and Heart Rate Variability of Officers During Different Navigation Conditions.  Marine Science and Technology Bulletin, 10(3), Doi: 10.33714/masteb.976409 (Yayın No: 7262886)
 • Koyuncu K.,Tavacioglu L., Gökmen, N., Arican U.Ç. (2021).  Forecasting COVID-19 impact on RWI/ISL container throughput index by using SARIMA models.  Maritime Policy & Management, 10(9), 1-14. (Yayın No: 6921724)
 • Kocadagli, O., Baygul, A., Gokmen, N., Incir, S., & Aktan, C. (2021). Clinical prognosis evaluation of COVID-19 patients: An interpretable hybrid machine learning approach. Current Research in Translational Medicine, 103319.
 • Tavacioglu, L., Eski̇, Ö., Demi̇r, B., Gökmen, N.,  Algan,  M.(2020).  The non-technical skills of bridge officers on ship navigation: An assessment in terms of interpersonal skills.  Indian Journal of Science and Technology, Doi: 10.17485/IJST/v13i46.1646 (Yayın No: 6897954)
 • Atilla, P. A., Akkus, E., Atilla, E., Gokmen, N., Bozdag, S. C., Toprak, S. K., ... & Gurman, G. (2020). Effects of ABO incompatibility in allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. Transfusion Clinique et Biologique, 27(3), 115-121.
 • Ataca Atilla, P., Akkus, E., Atilla, E., Gokmen, N., Civriz Bozdag, S., Kurt Yuksel, M., ... & Gurman, G. (2020). Thyroid dysfunctions in adult patients after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. Clinical Transplantation, 34(10), e14049.
 • Tavacioglu, L., Taç, U., Eski̇, Ö., Gökmen,  N. (2019).  Burnout and job satisfaction among Turkish oceangoing seafarers.  International Maritime Health, 70(4), 232-238., Doi: 10.5603/IMH.2019.0037 (Yayın No: 5652168)
 • Koyuncu, K., Tavacioglu, L. (2019).  Usage of Maritime Sign Language on Board.  Engineering Sciences, Doi: http://dx.doi.org/10.12739/NWSA.2019.14.4.1A0440 (Yayın No: 5460551)
 • Taç, U., Tavacioglu, L.(2019).  Subjective Evaluation of Seafarers Situational Awareness on Collision Avoidance.  Indian Journal of Science and Technology, 12(5), 1-8., Doi: 10.17485/ijst/2019/v12i5/141402 (Yayın No: 5465141)
 • Tavacıoğlu, L., Taç, U., Eski, Ö., Gökmen, N., Uzun, B., & Tirgil, U. (2019). Leadership in Maritime: Assessing the effect of Leadership Motivation and Fear. Leadership3(1), 51-57.,
 • Özsever, B., & Tavacıoğlu, L. (2018). Analysing the effects of working period on psychophysiological states of seafarers. International maritime health69(2), 84-93., http://dx.doi.org/10.5603/IMH.2018.0013
 • Taç, U., Tavacıoğlu, T.,Bolat, P. (2017). Age and Experience Based Neurocognitive Performance of Seafarers. Engineering Sciences.
 • Bal Beşikçi, E., Tavacıoğlu, L., & Arslan, Ö. (2016). The subjective measurement of seafarers’ fatigue levels and mental symptoms. Maritime Policy & Management43(3), 329-343., https://doi.org/10.1080/03088839.2015.1047426
 • Kiliç, K., & Tavacioglu, L. (2015). INFLUENCE OF EMOTIONAL INTELLIGENCE ON THE WORK PERFORMANCE OF SEAFARERS. Analele Universitatii Maritime Constanta16(24).,
 • Taç, U., Tavacıoğlu, T.,Bolat, P., Kora, O.K.,Bolat, F. (2014).Monitoring Seafarers Cognitive Performance During a Voyage by Automated Neurological Assessment Metrics. Constanta Maritime University Annals, 20(5), 291-310.

BİLDİRİLER

 •  Solmaz, M. S., Özsever, B., Güllü, A., & Meşe, C. (2020). Development of evaluation procedures for watchkeeping officers using bridge simulator. TransNav: International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 14.
 • Taç, U., & Tavacıoğlu, L. (2019). Investigating the Impact of Ageing on Navigation Performance of Deck Officers. Cataloging-In-Publication Data, 845.
 • Taç, U., & Tavacıoğlu, L. (2019). An Assessment of Seafarers’ Mental Workload: A Case Study on Routine Navigation Operations. Cataloging-In-Publication Data, 840.
 • Tavacıoğlu, L., Taç, U., Gökmen, N., Eski, Ö., Yılmaz, C., (2018). A Research As Mobbing Examination in Maritime Sector. International Conference on Science and Technology (ICONST18)05.09.2018.
 • Taç, U., Tavacioğlu, L., & Bolat, P. (2016). Assessing Seafarers’cognitive Abilities by Using Neurocognitive Test Battery. Proceedings Book, 453.
 • Sürer, E. G., Özkaya, G. G., Tavacioğlu, L., & Taç, U. (2016). Intermittent Husband Syndrome Analysis for Seafarers and Their Families. Proceedings Book, 8, 735.
 • Taç, U., Tavacioğlu, L., & Bolat, P. (2016). Scenario Based Reaction Time Analysis for Seafarers, MCC 2016 : 18th International Conference on Mathematical and Computational Chemistry, 07.11.2016.

Projeler

PROJE ADI

PROJE TÜRÜ

SORUMLULAR

KAYIT TARİHİ

 Gemi Adamları Için Psikofizyolojik Veri Ve Performans Ölçümü Ile Mental Yorgunluk Tespit Sisteminin Tasarımı Ve Geliştirilmesi,  ,    TÜBİTAK PROJESİ,(ULUSAL)   Yürütücü:LEYLA TAVACIOĞLU, Araştırmacı:BARIŞ ÖZSEVER, Danışman:UMUT TAÇ, Araştırmacı:ÖZGE ESKİ, Danışman:MUSTAFA ERSEL KAMAŞAK, Araştırmacı:KAAN KOYUNCU, Araştırmacı:NESLİHAN GÖKMEN, Danışman:ÖZGÜR BİLGİN TOPÇUOĞLU  15/03/2020 - 15/03/2021
 Gemiadamlarının Bilişsel (Cognitive) Yeteneklerinin Durumsal Farkındalık Açısından Modellenmesi ve Eğitim Setinin Oluşturulması   Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,(ULUSAL)   Yürütücü:TAVACIOĞLU LEYLA,Araştırmacı:TAÇ UMUT,Araştırmacı:BOLAT PELİN   15/12/2014 - 20/07/2018 
Risk Assessment of Special Nuclear Materials Maritime Transportation in Turkish Territories Water (TTW) for Seafarers and Handlers. Hızlı Destek Projeleri Yürütücü:Yrd.Doç.Dr. Pelin BOLAT
Öğr.Gör. Umut TAÇ
Doç.Dr. Leyla TAVACIOĞLU
İstanbul Liman Başkan Yardımcısı Dr. Fırat BOLAT
Yard.Doç.Dr. Şebnem UDUM
05 Mayıs 2016

Occupational Safety Climate Measurement for Turkish, Chinese and European Maritime Transportation and Shiipbuilding Sector by Reliability and Validity Study

Hızlı Destek Projeleri

Yürütücü:Doç.Dr. Leyla TAVACIOĞLU
Yrd.Doç.Dr. Pelin BOLAT
Öğr.Gör. Umut TAÇ

28 Nisan 2016

Denizcilik Çalışmaları Tezsiz Yüksek Lisans Programı Altyapı Projesi Bilimsel Araştırma ve Geliştirme İçin Altyapıyı Destekleme Programı Projeleri (Bölüm Başkanları) Yürütücü:Doç.Dr. Leyla TAVACIOĞLU
Öğr.Gör.Dr. Muhsin KADIOĞLU
Yrd.Doç.Dr. Pelin BOLAT
Umut TAÇ
Doç.Dr. Erdem ÜÇER
Araş.Gör. Veysel GÖKÇEK
Barış ÖZSEVER
Rifat Burkay ALAN
29 Şubat 2016

How to Break Social Isolation of Seafarers: Investigation of Relationship Between Leisure Satisfaction-Emotional Intelligence-Life Satisfaction.

Yüksek Lisans Tezlerini Destekleme Programı Projeleri

Yürütücü:Doç.Dr. Leyla TAVACIOĞLU

29 Şubat 2016

Gemi adamlarının bilişsel süreçlerinin modellenmesi ve denizde çatma - çatışma- çarpma önleme üzerine etkisi

Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı Projeleri

Yürütücü:Doç.Dr. Leyla TAVACIOĞLU 
Prof. Dr. Kaan KORA
Yrd.Doç.Dr. Pelin BOLAT
İstanbul Liman Başkan Yardımcısı Dr. Fırat BOLAT
Master Öğrencisi Umut TAÇ
Prof. Dr. Jin YONGXİNG

07 Temmuz 2015

Güverte personelinin uzun çalışma saatleri nedeniyle gelişen psikofizyolojik verilerinin liman operasyonu süreçlerinde analizi

Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı Projeleri

Yürütücü:Doç.Dr. Leyla TAVACIOĞLU

02 Ekim 2014

Gemiadamlarının Bilişsel (Cognitive) Yeteneklerinin Durumsal Farkındalık Açısından Modellenmesi ve Eğitim Setinin Oluşturulması

Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı Projeleri

Yürütücü:Doç.Dr. Leyla TAVACIOĞLU

02 Ekim 2014

Türk Tersanelerinde İnovasyon Yatırımlarının Varlığı ve Performansa Etkileri

Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı Projeleri

Yürütücü:Doç.Dr. Leyla TAVACIOĞLU

02 Ekim 2014

Duygusal Zekanın Gemi Adamlarının Çalışma Verimliliği Üzerine Etkileri

Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı Projeleri

Yürütücü: Doç.Dr. Leyla TAVACIOĞLU

02 Kasım 2012

Örgüt Kültüründe İş Güvenliği Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirliği, Tuzla Tersaneler Bölgesi Örneği

Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı Projeleri

Yürütücü: Doç.Dr. Leyla TAVACIOĞLU

02 Kasım 2012

Gemi adamlarının bilişsel süreçlerinin değerlendirilerek modellenmesi ve deniz güvenliği üzerine etkilerinin analizi

Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı Projeleri

Yürütücü: Doç.Dr. Leyla TAVACIOĞLU
Prof. Dr. Jin YONGXİNG
Yrd.Doç.Dr. Pelin BOLAT
Prof. Dr. Kaan KORA
Master Öğrencisi Umut TAÇ
Dr Fırat BOLAT

11 Kasım 2011

Gemiadamlarının performans kriterlerinin karşılaştırmalı analizi

Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı Projeleri

Yürütücü: Doç.Dr. Leyla TAVACIOĞLU

26 Nisan 2011