Yayınlar

    Makaleler

 • Bal, E., Arslan, Ö., Tavacioglu, L. - "Prioritization of the Causal Factors of Fatigue in Seafarers and Measurement of Fatiguewith the Application of the Lactate Test", Safety Science, No. 72, 02/2015, s. 46-54, ELSEVIER,http://dx.doi.org/10.1016/j.ssci.2014.08.003
 • Zorluoglu,G., Kamasak, M, E., Tavacioglu,L., Ozanar, P, O. - "A mobile application for cognitive screening of dementia", Computer Methods and Programs in Biomedicine, Vol. 118, 02/2015, s. 252-262, ISSN: 0169-2607, Elsevier, http://www.cmpbjournal.com
 • Bal, E., Tavacıoğlu, L., Arslan, Ö. - "The Subjective Measurement of Seafarers’ Fatigue Levels and Mental Symptoms", Maritime Policy and Management, 06/2015
 • Tac, U, Tavacioglu L., Bolat, P., Kora, K., Bolat, F. - "Monitoring Seafarers Cognitive Performance During a Voyage by Automated Neurological Assessment Metrics", Constanta Maritime University Annals, No. Vol 2, 12/2013, s. 291-311, http://www.cmu-edu.eu/anale/anale/2014-vol20/Volumul_20.pdf

 
    Bildiriler

 • Gökçek, V., Tavacıoğlu, L. - "An Investigation for the Relationship Between the Emotional Intelligence, Life Satisfaction and Leisure Time Satisfaction of Serious and Casual Participants Among Seafarer", 10/2015, s. 99-107, 16th IAMU AGA 2015, Croatia, 07.10.2015 - 10.10.2015
 • Cap, H., Tavacıoğlu, L., Zorluoğlu, L.- "Comparative Analysis of Eating Attitude Scale and Body Mass Index of Maritime Faculty Students (Istanbul City Example),", 06/2014, s. 332-339, 6th International Conference on Maritime Transport, Barcelona, 25.06.2014 - 27.06.2014
 • Zorluoglu, G., Tavacioglu,L.,Kamasak, M,E., Bolat, P., Cap,H. - "Development of Mobile Cognitive Test Software Application on Situational Awareness of Seafarers", 06/2014, s. 73-81, 6th International Conference on Maritime Transport, Barcelona, 25.06.2014 - 27.06.2014
 • Tavacioglu, L., Cap, H., Bolat, P., Zorluoglu. G. - "Investigation of The Management and Leadership Concepts in Maritime Sector: A Sample Study Amongst Turkish Seafarers", 06/2014, s. 110-117, 6th International conference on Maritime Transport, Barcelona, 25.06.2014 - 27.06.2014
 • Özanar,Ö., Kamaşak, M .E., Tavacıoğlu, L., Zorluoğlu, G., Kora, O. K., Kaptanoğlu, G., Cangöz, B., Selekler, K., - "Demans Tanısı için Mobil Bilişsel Tarama (MBT) Testi Geliştirilmesi ve Uygulanması", 11/2013, 49. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 15.11.2013 - 21.11.2013
 • Taç, U., Tavacıoğlu, L., Bolat, P., Zorluoğlu, G - "Gürültünün Kaygı Düzeyine Etkileri: Tersane ve Gemi Makine Dairesi Örneği", 11/2013, V.Ulusal Denizcilik Kongresi, İstanbul, 11.11.2013 - 11.11.2013
 • Tavacıoğlu, L., Çap, H., Taç, U. - "Gemiadamlarının Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi", 11/2013, V. Ulusal Denizcilik Kongresi, İstanbul, 11.11.2013 - 11.11.2013
 • Zorluoğlu, G., Tavacıoğlu, L., Kamaşak, M. E., Bolat, P., Taç, U., Kora, O.K. - "Durumsal Farkındalığı Belirleyen Bilişsel Test Batarya Yazılımı: Gemiadamları Uygulaması", 11/2013, V. Ulusal Denizcilik Kongresi, İstanbul, 11.11.2013 - 11.11.2013
 • Balcı, Ş., Tavacıoğlu, L. - "Tersanelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Amaçlı Takım Çalışması ve Motivasyon", 11/2013, V. Ulusal Denizcilik Kongresi, İstanbul, 11.11.2013 - 11.11.2013
 • Özanar, Ö., Kamaşak, M. E., Tavacıoğlu, L., Zorluoğlu, G., Kora, O. K., Kaptanoğlu, G., Cangöz, B. - "Alzhemier Hastalığının Ayırıcı Tanısında Kullanılmak Üzere Bir Türkçe Nöropsikolojik Test Bataryası", 09/2013, s. 71-72, 8. Türk - Alman Psikiyatri Kongresi, İzmir, 18.09.2013 - 21.09.2013
 • Tavacıoğlu, L., Bolat, P. - "The Role of Human Organizational Factors on Occupational Safety; A Scale Development Through Tuzla Region Dockyards", 06/2013, TransNav 2013, Gydnia, 19.06.2013 - 22.06.2013
 • Kılıç, K., Tavacıoğlu, L., Bolat, P. - "Influence of Emotional Intelligence on the Work Performance of Seafarers", 06/2013, TransNav 2013, Gydnia, 19.06.2013 - 22.06.2013
 • Tavacıoğlu, L., Bolat, P - "Tersaneler için İş Güvenliği Ölçeği, Geçerliği ve Güvenirliği", Şubat 2013
 • Tavacıoğlu, L., Bolat, P. - "Schutte Duygusal Zeka Ölçeğinin Geçerliği ve Güvenirliği, Gemiadamları Üzerine Bir Çalışma", Şubat 2013.


Projeler

PROJE ADI

PROJE TÜRÜ

SORUMLULAR

KAYIT TARİHİ

Risk Assessment of Special Nuclear Materials Maritime Transportation in Turkish Territories Water (TTW) for Seafarers and Handlers. Hızlı Destek Projeleri Yrd.Doç.Dr. Pelin BOLAT
Öğr.Gör. Umut TAÇ
Doç.Dr. Leyla TAVACIOĞLU
İstanbul Liman Başkan Yardımcısı Dr. Fırat BOLAT
Yard.Doç.Dr. Şebnem UDUM
05 Mayıs 2016

Occupational Safety Climate Measurement for Turkish, Chinese and European Maritime Transportation and Shiipbuilding Sector by Reliability and Validity Study

Hızlı Destek Projeleri

Doç.Dr. Leyla TAVACIOĞLU
Yrd.Doç.Dr. Pelin BOLAT
Öğr.Gör. Umut TAÇ

28 Nisan 2016

Denizcilik Çalışmaları Tezsiz Yüksek Lisans Programı Altyapı Projesi Bilimsel Araştırma ve Geliştirme İçin Altyapıyı Destekleme Programı Projeleri (Bölüm Başkanları) Doç.Dr. Leyla TAVACIOĞLU
Öğr.Gör.Dr. Muhsin KADIOĞLU
Yrd.Doç.Dr. Pelin BOLAT
Umut TAÇ
Doç.Dr. Erdem ÜÇER
Araş.Gör. Veysel GÖKÇEK
Barış ÖZSEVER
Rifat Burkay ALAN
29 Şubat 2016

How to Break Social Isolation of Seafarers: Investigation of Relationship Between Leisure Satisfaction-Emotional Intelligence-Life Satisfaction.

Yüksek Lisans Tezlerini Destekleme Programı Projeleri

Doç.Dr. Leyla TAVACIOĞLU

29 Şubat 2016

Gemi adamlarının bilişsel süreçlerinin modellenmesi ve denizde çatma - çatışma- çarpma önleme üzerine etkisi

Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı Projeleri

Doç.Dr. Leyla TAVACIOĞLU
Prof. Dr. Kaan KORA
Yrd.Doç.Dr. Pelin BOLAT
İstanbul Liman Başkan Yardımcısı Dr. Fırat BOLAT
Master Öğrencisi Umut TAÇ
Prof. Dr. Jin YONGXİNG

07 Temmuz 2015

Güverte personelinin uzun çalışma saatleri nedeniyle gelişen psikofizyolojik verilerinin liman operasyonu süreçlerinde analizi

Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı Projeleri

Doç.Dr. Leyla TAVACIOĞLU

02 Ekim 2014

Gemiadamlarının Bilişsel (Cognitive) Yeteneklerinin Durumsal Farkındalık Açısından Modellenmesi ve Eğitim Setinin Oluşturulması

Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı Projeleri

Doç.Dr. Leyla TAVACIOĞLU

02 Ekim 2014

Türk Tersanelerinde İnovasyon Yatırımlarının Varlığı ve Performansa Etkileri

Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı Projeleri

Doç.Dr. Leyla TAVACIOĞLU

02 Ekim 2014

Duygusal Zekanın Gemi Adamlarının Çalışma Verimliliği Üzerine Etkileri

Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı Projeleri

Doç.Dr. Leyla TAVACIOĞLU

02 Kasım 2012

Örgüt Kültüründe İş Güvenliği Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirliği, Tuzla Tersaneler Bölgesi Örneği

Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı Projeleri

Doç.Dr. Leyla TAVACIOĞLU

02 Kasım 2012

Yakın Kızılaltı Oksijenasyon Monitörü ile İzometrik Kas Aktivitesi ve Apne Esnasındaki Oksijen Tüketiminin Analizi

Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı Projeleri

Doç.Dr. Leyla TAVACIOĞLU

30 Mart 2012

Gemi adamlarının bilişsel süreçlerinin değerlendirilerek modellenmesi ve deniz güvenliği üzerine etkilerinin analizi

Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı Projeleri

Doç.Dr. Leyla TAVACIOĞLU
Prof. Dr. Jin YONGXİNG
Yrd.Doç.Dr. Pelin BOLAT
Prof. Dr. Kaan KORA
Master Öğrencisi Umut TAÇ
Dr Fırat BOLAT

11 Kasım 2011

Gemiadamlarının performans kriterlerinin karşılaştırmalı analizi

Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı Projeleri

Doç.Dr. Leyla TAVACIOĞLU

26 Nisan 2011